Tag: #Valmiussuunnittelu

Uudet valmiuspäälliköt ovat aloittaneet tehtävissä

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) aloitti vuoden alusta 14 uutta valmiuspäällikköä. Valmiuspäällikön kolme keskeisintä tehtävää ovat koulutus, vapaaehtoisten rekrytointi sekä valmius- ja turvallisuussuunnittelu. Tehtävät jakautuvat siten, että noin puolet ajasta menee koulutukseen, kolmasosa