VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSKOULUTUS RAKENTAA SUORITUSKYKYÄ

Otsikon mukaisesti vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus rakentaa suorituskykyä ja on erityisesti paikallispuolustuksen näkökulmasta merkittävä toimija paikallisjoukkojen osaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Aluetoimiston kannalta vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus ja sitä järjestävä Maanpuolustuskoulutusyhdistys ovat keskeisessä asemassa paikallisjoukkojen