Valmiussuunnittelu kannattaa

Valmiuslaki (1552/2011) edellyttää, että käytännössä kaikkien julkishallinnon organisaatioiden on valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin varmistettava tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. Tähän vaatimukseen perustuen Onnettomuustutkintakeskuksessa päivitettiin vuoden 2019 aikana perusteellisessa

Lounais-Suomen aluetoimiston päällikön päiväkäsky 1/2020

Kunnioitetut veteraanisukupolvien edustajat, arvoisat reserviläiset, asevelvolliset ja maanpuolustuksen ystävätViimeisten neljän vuoden aikana olen saanut tehdä töitä Lounais-Suomessa maanpuolustuksen koko elinkaaren parissa kutsunnanalaisista veteraaneihin. Työ on ollut erittäin antoisaa ja vahvistanut