Category: PorPri

Reserviläisviestintä on sisäistä viestintää

Asevelvolliset muodostavat Puolustusvoimat. Sodanajan kokoonpanosta vain muutama prosentti on Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa. Samoin varusmiehet muodostavat Puolustusvoimien rauhanajan suurimman henkilöstöryhmän. On siis perusteltua ajatella, että asevelvollisuusviestintä on sisäistä viestintää. Pääosa reserviläisille