Category: Kokonaisturvallisuus

Reserviläisviestintä on sisäistä viestintää

Asevelvolliset muodostavat Puolustusvoimat. Sodanajan kokoonpanosta vain muutama prosentti on Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa. Samoin varusmiehet muodostavat Puolustusvoimien rauhanajan suurimman henkilöstöryhmän. On siis perusteltua ajatella, että asevelvollisuusviestintä on sisäistä viestintää. Pääosa reserviläisille

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja maanpuolustus à la MTS

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS on pysyvä parlamentaarinen komitea, jonka valtioneuvosto asettaa eduskuntavaalikaudeksi. Parlamentaarisuus ilmenee MTS:ssa niin, että suurin osa sen jäsenistä on eduskuntapuolueiden esittämiä. Valtioneuvosto asetti 22.8.2019 nykyisen suunnittelukunnan 1.9.2019 alkaen

Maanpuolustustahto ja maanpuolustus – Uhanalaiset luonnonvarat?

Maanpuolustustahdon ja perinteisen maanpuolustuksen merkityksestä sekä näiden rapautumisesta on käyty laajaakin keskustelua viime aikoina. Tällä hetkellä tuntuu olevan vallalla erilaisissa some- ja muissa kuplissa sellainen käsitys, että maanpuolustustahto erityisesti nuorten

Turvallisuus on moniulotteista varautumista ja kriisinsietokykyä

Krimin valtaus ja Itä-Ukrainan sota vuonna 2014 osoittivat, että turvallisuus ja vakaus edellyttävät vahvaa taloutta, uskottavaa puolustuskykyä sekä yhteiskunnan ja yksilön kriisisietokykyä.  Puolustuskyvyn rakentaminen on pitkäjänteistä varautumista tässä ja nyt

Merivoimissa siirryttiin Harjun komentoon

Valta vaihtui Heikkilässä ja merivoimat siirtyi uuteen komentoon, kun lippueamiraali Jori Harju vastaanotti komentajan tehtävät vuodenvaihteessa reserviin siirtyneeltä vara-amiraali Veijo Taipalukselta. Uusi merivoimien komentaja on aloittanut tehtävässään nöyränä ja vastuu