Pasi Välimäki Maavoimien komentajaksi vuoden vaihteessa -22

Tasavallan presidentti on nimittänyt kenraalimajuri Pasi Tapio Välimäen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2022 – 31.12.2026 ja määrännyt hänet Maavoimien komentajan tehtävään 1. tammikuuta 2022 lukien.

Kenraalimajuri Pasi Välimäki on toiminut Puolustusvoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2019 asti. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Karjalan prikaatin komentajana, Pääesikunnassa sektorijohtajana ja osastoesiupseerina sekä Afganistanissa suomalaisen kriisinhallintajoukon apulaisoperaatiopäällikkönä.