Kädessäsi on luettavana päätoimittajakauteni 28. Parivartio. Se tulee olemaan kauteni toiseksi viimeinen eli lokakuun lehdestä tulee kauteni viimeinen. Olen siirtymässä kiireisten eläkeläisten joukkoon marraskuun alusta. Mitä tulevaisuus sitten tuo tullessaan, sen aika näyttää.

Parivartio on pysynyt piirilehtien parhaimmistossa erityisesti Teemu Peltolan ja Anni Mäkisen ammattitaidon ansiosta. Ilman ammattitaitoisia kirjoittajia ei lehti tietenkään olisi kiinnostava. Tästä kiitokset Seppo Posiolle, Tuula Rahkoselle, Seppo Ruohoselle, Eero Joutsikoskelle, Tuomo Hirvoselle ja aluetoimiston päälliköille sekä kaikille yhdistyksille, jotka ovat juttuja lehteen tuottaneet.

Tämän lisäksi Parivartion tukirenkaan jäsenet ovat suurella panostuksella mahdollistaneet lehden taloudellisen turvan. Partion tukirenkaan suojelijana Porin prikaatin komentajat ovat antaneet lehdelle suuren tuen ja avun. Tästä erityiskiitos prikaatin edelliselle komentajalle prikaatikenraali Mika Kalliomaalle. Erityiskiitokset myös piirien yhteisen viestintätoimikunnan työpanokselle.

Ilman lukijoita ei lehteä tietenkään tarvittaisi. Palautteet, niin positiiviset ja negatiiviset, ovat olleet minulle erityisenä pontimena tuottaa jokaisesta lehdestä aina edeltävää lehteä parempi tai ainakin yhtä hyvä. Koronapandemia on vääjäämättä tuonut myös omat haasteensa lehden tekoon, mikä on konkreettisesti näkynyt muun muassa lehden sivumäärissä.

Uuden toiminnanjohtajan hakuaika päättyi edellisen viikon sunnuntaina. Piirihallitukset valitsevat uuden toiminnanjohtajan elokuun aikana ja hän aloittaa tehtävään perehtymisen lokakuun alusta. Toivotan seuraavalle päätoimittajalle hyvää tulevaisuutta lehden tekijöiden, kirjoittajien, tukijoiden ja lukijoiden kanssa.

Maanpuolustuskurssin 236 avajaisissa puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen totesi muun muassa:

  • Tulevassa puolustusselonteossa linjataan Suomen puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen päälinjat tällä vuosikymmenellä. Puolustusvoimien näkökulmasta nykyinen puolustusratkaisu kestää kuluvan vuosikymmenen mukanaan tuomat paineet. Puolustuksemme perustana ovat edelleen tunnetut strategiset valintamme, joiden taustalla on kansalaisten maanpuolustustahto.
  • Hyvänolon tunteeseen ei ole kuitenkaan muuttuvassa maailmassa varaa. Puolustuksen toteuttamistapoja on kehitettävä toimintaympäristön, teknologian, sodankäynnin ja yhteiskunnan muutosten mukaisesti. Yhä monitahoisempien uhkien ennaltaehkäisyyn, hallintaan ja torjuntaan tarvitsemme sekä moderniin teknologiaan perustuvia järjestelmiä että asevelvollisuuteen perustuvaa laajaa reserviä.

Selonteko tulee eduskunnan käsiteltäväksi lähiviikkojen aikana. Meidän jokaisen on hyvä seurata käsittelyä ja odottaa tulevaa päätöstä. Politiikkojen päätös tulee linjaamaan toimintaamme niin reservin kuin kokonaisturvallisuutemme toimintamahdollisuuksien kannalta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi MTV:n haastattelussa: Oli Afganistanin tuleva hallinto millainen tahansa, niin selvää on ainakin se, että maasta pakenevien määrä tulee vain lisääntymään. ”Pakolaisvirrat liikkuvat jo nyt sekä pohjoiseen että etelään. Iranin ja Turkin rajoilta varmasti moni mielii eteenpäin, aina Eurooppaan asti”, arvelee Niinistö. Odottaako meitä uudelleen samanlainen ihmisten virta kuin vuonna 2015? Aika näyttää kuinka tulee käymään.

Toivotan kaikille oikein hyvää syksyn odotusta!

Erkki Lehmus
päätoimittaja