Porin prikaatin johdossa muutoksia ensi kesänä

Porin prikaatin komentaja vaihtuu 1.7.2021 lukien. Prikaatikenraali Mika Kalliomaan tilalle on määrätty eversti Vesa Valtonen. Prikaatin esikuntapäällikkö vaihtuu 1.8.2021 lukien. Everstiluutnantti Ari-Pekka Väänäsen tilalle on määrätty everstiluutnantti Matti Honko.

Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali Mika Kalliomaan määrätään Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi 1.7.2021 lukien.

Prikaatikenraali Mika Kalliomaa on toiminut Porin prikaatin komentajana vuodesta 2018. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa maanpuolustuskurssien johtajana, Puolustusvoimien viestintäjohtajana sekä opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2019.

Uudeksi komentajaksi 1.7. lukien on määrätty eversti Vesa Valtonen. Hän on syntynyt 10.7.1969 Joutsenossa ja perheeseen kuuluvat vaimo sekä kaksi lasta.

Eversti Valtonen on aiemmin palvellut Kymen Pioneeripataljoonassa opetusupseerinen ja yksikön päällikkönä 1993 – 1998, Suomalaisessa Jääkäripataljoonassa (SFOR, Bosnia) pioneeripäällikkönä 1999, opettajana Maasotakoulussa 2001 – 2002, osastopäällikkönä ja apulaisosastopäällikkönä Karjalan prikaatissa 2004 – 2005, tutkijaesiupseerina Maanpuolustuskorkeakoulussa 2006 -2009, osastoesiupseerina Maavoimien esikunnassa 2010 – 2011, yleissihteerinä ja pääsihteerinä Turvallisuuskomitean sihteeristössä 2011 – 2014 ja 2016 – 2020, Kymen Pioneeripataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa 2014 – 2016 ja apulaisosastopäällikkönä Maavoimien esikunnassa 2020 – 2021.

Hän on suorittanut seuraavat tutkinnot: upseerin tutkinto (Kadettikoulu) 1993, esiupseerin tutkinto (Maanpuolustuskorkeakoulu) 2001, yleisesikuntaupseerin tutkinto (Maanpuolustuskorkeakoulu) 2004, sotatieteiden tohtorin tutkinto (Maanpuolustuskorkeakoulu) 2010 ja dosentti (Maanpuolustuskorkeakoulu) 2020.

Eversti Valtonen on ollut muun muassa Mannerheim-stipendiaattina Sveitsissä vuonna 2006 Sveitsi sekä suorittanut turvallisuusjohdon koulutusohjelman Teknisessä korkeakoulussa Espoossa 2008, alueellisen maanpuolustuskurssin 2010 (YK23 Pohjois-Karjala) ja valtakunnallisen maanpuolustuskurssin 2012 (MPK 201).

Hänet on palkittu muun muassa seuravilla kunniamerkeillä, ansiomitaleilla ja tunnustuspalkinnoilla: Suomen Leijonan komentajamerkillä, Suomen Leijonan 1.lk:n ritarimerkillä, Sotilasansiomitalilla, Pioneeriansiomitalilla, Kadettikunnan ansiomitalilla, Reserviläisliiton ansioristillä, NATO-mitalilla ja Kadettikunnan vuoden kadettiupseerina.

Everstiluutnantti Ari-Pekka Väänänen on määrätty Maavoimien esikuntaan suunnitteluosaston apulaisosastopäälliköksi.

Uudeksi esikuntapäälliköksi 1.8.2021 on määrätty everstiluutnantti Matti Honko. Hän on syntynyt 11.3.1972 Kalajoella ja perheeseen kuuluvat vaimo sekä neljä lasta.

Everstiluutnantti Honko on aiemmin palvellut Tykistörykmentin Satakunnan Tykistörykmentissä kouluttajana, yksikönvarapäällikkönä ja yksikönpäällikkönä 1997 – 1999, 2000 – 2003, tykistöupseerina ja yksikön varapäällikkönä/KFOR 1999 – 2000, Tykistöprikaatin Tykistökoulussa kurssin johtajana, opettajana sekä osastoesiupseerina 2003 – 2006, 2007, osastoupseerina SKJL/UNIFI 2006 – 2007, Itä-Suomen sotilasläänin esikunnassa 2009 – 2011, Pääesikunnan operatiivisella osastolla 2011 – 2013, vanhempana osastoupseerina ja kansliapäällikön avustajana Puolustusministeriössä 2013 – 2016, Tykistörykmentin komentaja Panssariprikaatissa 2016 – 2018, oppilasupseerina NATO Defense College 2018 ja osastoesiupseerina NATO HQ IMS, Operations & Planning Division 2018 – 2021.

Hän on suorittanut seuraavat tutkinnot: upseerin tutkinto (Kadettikoulu) 1997, esiupseerin tutkinto (Maanpuolustuskorkeakoulu) 2008, yleisesikuntaupseerin tutkinto (Maanpuolustuskorkeakoulu) 2009 ja NATO Senior Course 132 (NATO Defense College, Rome) 2018.

Everstiluutnantti Honko suorittanut valtakunnallisen maanpuolustuskurssin 2013 (MPK 206) ja ylemmän päällystön kurssin (YPK) 2016.