Tervehdys Parivartion tukirenkaan suojelijalta

Arvoisat Parivartion tukirenkaan jäsenet,

Harmikseni emme tapaa perinteisellä joululounaalla tänä vuonna. Olisin mielelläni kiittänyt teitä työstänne henkilökohtaisesti. Tilaisuuden peruminen näissä oloissa on vastuullinen ja järkevä päätös.

Kiitos tukirenkaan jokaiselle jäsenelle tärkeästä työstänne yhteisen turvallisuutemme eteen. Näinä aikoina huomaamme kuinka olennaista on kaikkien yhteiskunnan toimijoiden osallistuminen Suomen turvallisuuden tekemiseen, kukin tahollaan.

Vuosi 2020 jää meidän kaikkien muistiin poikkeusvuotena. Kokonaisturvallisuuden uhissa on jo pitkään ollut listattuna pandemia yhtenä yhteiskunnan turvallisuutta haastavana uhkana. 2000 -luvun alkuvuosina THL:n pääjohtaja kirjoitti Turvallisuuskomitean julkaisemassa Turvallinen Suomi -julkaisussa, että pandemian uhka on kohonnut ja sen puhkeaminen on todennäköinen seuraavan vuosikymmenen kuluessa.

Kaikkiin yhteiskunnan uhkiin emme voi varautua ennalta aukottomasti, mutta olennaista on yhteiskunnan kyky toipua kriisin iskiessä. Tämä resilienssi syntyy osaamisesta, henkisestä valmiudesta eli tahdosta sekä materiaalisesta valmiudesta. Kokonaisuudessa ottaen mielestäni suomalaisen yhteiskunnan toipumiskyky on osoittautunut hyväksi koronaviruksen iskiessä maailmanlaajuisesti haastamaan turvallisuuttamme.

Myös Puolustusvoimille ja Porin prikaatille koronavirukseen liittyvä terveysturvallisuus on ollut haastava. Heti alusta lähtien ymmärsimme, että varuskunnan kaltaiset olosuhteet ovat aina olleet otollisia virusten leviämiselle. Asetimme itsellemme kolme tavoitetta koronan torjuntaan. Ensinnäkin meille on varusmiesten, reserviläiset ja palkatun henkilöstön turvallisuus tärkein asia, joten terveysturvallisuustilanne nähtiin ensiarvoisen tärkeäksi. Toiseksi halusimme varmistaa, että kaikissa olosuhteissa pystymme täyttämään Puolustusvoimien päätehtävät. Kolmanneksi näimme, että Puolustusvoimien osallistuminen yhteiskunnan koronan torjuntaa on tärkeää.

Olemme pärjänneet hyvin, toistaiseksi. Koronan alusta Porin prikaatissa on palvellut noin 5000 nuorta. Vain kuusi heistä on sairastunut. Kaikki kotona ollessaan. Korona on pystynyt poissa varuskunnasta. Ymmärrämme, että syksyn korona-aalto haastaa erityisesti meitä, kun nuorten sairastuneisuus on kasvanut merkittävästi.

Kaiken koronatoimien varjossa olemme pystyneet toteuttamaan päätehtävämme hyvin. Koulutustavoitteet on pystytty saavuttamaan. Ainut iso ongelma keväällä oli yhteisharjoitusten puuttuminen ja sen tuoma osaamisvaje. Nyt syksyllä olemme toteuttaneet yhteisharjoitukset koronarajoitukset huomioiden. Sama koskee kertausharjoituksia ja Puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia. Suorituskyvyn kannalta on olennaista, että pystymme toteuttamaan reservin koulutuksen suunnitelmien mukaan. Nyt jo tiedämme, että korona ei häviä ensi vuoden alkupuolellakaan. Tammikuussa aloittavan saapumiserän koulutus aloitetaan täysillä koronarajoituksilla. Nähtäväksi jää milloin ja millaisena vanha arki palaa yhteiskuntaan ja Puolustusvoimiin.

Valmius on tärkein rauhanaikainen päätehtävämme. Korona on myös haastanut sen toteuttamista. Olemme kuitenkin pystyneet pitämään kaikilta osin käsketyn ja suunnitellun valmiuden, jopa kehittämään sitä suunnitellusti. Valmius on kevään 2014 jälkeisessä turvallisuusympäristössämme jokapäiväistä työtä myös maavoimien joukko-osastoissa. Pääosin valmiuteen liittyvät toimet eivät näy ulospäin, mutta viranomaisyhteistyöhön liittyvät tehtävät näkyvät pääosin julkisuuteen. Niitä on ollut myös paljon koronaan liittyen. Näkyvin ja isoin Porin prikaatille oli Puomi-operaatio Uudenmaan eristämiseksi. Saimme myös siitä paljon oppia.

Tällä lyhyellä tervehdyksellä halusin päivittää teille muutaman välähdyksen Porin prikaatin ajankohtaisista asioista, koska perinteisesti lounaalle en sitä teillä voinut kertoa.

Kiitos vielä kerran kaikille työstänne Parivartion ja sitä kautta yhteisen turvallisuutemme eteen.

Toivotan kaikille rauhallista ja yhteisöllistä joulun aikaa!

 

Porin prikaatin komentaja

Prikaatikenraali Mika Kalliomaa