Mentoroinnista lyhyesti

Yhteiskuntamme on muutoksen kourissa ja tarvitsee kipeästi piristysruisketta. Erityisesti uransa alkutaipaleella olevat nuoret kaipaavat tukea. Reserviupseerikoulun yhteydessä on kehitetty varusmiesten ja nuorten reserviläisten tarpeisiin vastaavaa mentorointia, joka pohjautuu vapaaehtoistyöhön. Tavoitteena on nopeuttaa nuorten siirtymistä mielekkäälle uralle vähintään yhdellä vuodella.

Mentorit ovat laittaneet hyvän kiertämään – nyt kutsumme myös Sinut mukaan talkoisiin!

Mentoriksi hakeutuminen osoitteessa: info@mentorit.info

Missio

Nuorten saaminen nopeammin mielekkäälle työuralle ja työurien pidentäminen on ensiarvoisen tärkeää Suomen nostamisesta nykyisestä pysähtyneisyyden tilasta.  Epätietoisuus työelämän mahdollisuuksista ja konkreettisen urasuunnittelun tuen vähyys asettaa haasteita oman paikkansa löytämisessä työelämässä. Kokenut mentori toimii nuoren tukena oikean urapolun löytämisessä sekä auttaa saavuttamaan jo asetettuja tavoitteita. Tällä ehkäistään turhien välivuosien syntymistä.

Kenelle?

1) Nuorille joilla opiskeluun, ammattiin ja elämänkulkuun liittyvät tavoitteet ja niiden tärkeysjärjestys ovat selvillä

2) Nuorille joilla on useita erilaisia, keskenään yhtä kiinnostavia tavoitteita

3) Nuorille joilla tavoitteita ja kiinnostuksen kohteita ei tunnu löytyvän Mentorointi räätälöidään nuoren tilanteen ja tarpeiden mukaan, jotta siitä olisi aina yksilöllistä hyötyä.

Toiminta

Tehokkaimmin mentorointia toteutetaan mentorin ja nuoren välisesti yksilömentorointina tapaamisten ja sähköisten välineiden välityksellä. Tapaamisten aikana voidaan käydä läpi nuoren urasuunnitelmia, monipuolisen CV:n rakentamista sekä kokemuksia mentorin uran varrelta. Kaikista tärkeintä tapaamisissa on antaa vastakaikua nuoren ajatuksille.

HALUATKO MENTORIKSI? tai yhteistyökumppaniksi?
Ota yhteyttä koordinaattori@mentorit.info