FYYSINEN KUNTO OSANA SOTILAAN TOIMINTAKYKYÄ

Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 43 §:n mukaan ammattisotilaan tulee ylläpitää virkatehtäviensä edellyttämiä sotilaan perustaitoja ja kuntoa. Puolustusvoimien uusi fyysisen suorituskyvyn mittausta ohjaava normi astui voimaan vuoden 2020 alussa. Toimintakykyvaatimus määräytyy jatkossa tehtävän sisällön ja sen fyysisen kuormittavuuden mukaisesti. Uudistettu normi ei määritä enää pelkästään vaatimuksia palkatun henkilöstön suorituskyvylle, vaan normi ohjaa myös reserviläisille asetettavia fyysisen suorituskyvyn vaatimuksia. Uudistuksen yhtenä teemana on entistä selkeämmin poikkeusolojen myös reserviläisille asettamat vaatimukset.

Suoriutuakseen sekä normaali että poikkeusolojen tehtävistä Puolustusvoimat tarvitsee fyysisesti toimintakykyistä, aktiivisesti liikuntaa harrastavaa ja tehtäviinsä motivoitunutta henkilöstöä. Asejärjestelmien teknistymisestä ja sodan kuvan muutoksesta huolimatta yksittäiseltä sotilaalta vaaditaan edelleen hyvää fyysistä kuntoa. Sotilaan tulee edelleen kyetä liikkumaan maastossa ja taistelukentän vaihtelevissa olosuhteissa. Kaikissa tilanteissa on hallittava taistelukentän fyysinen ja psyykkinen kuormitus pitkään kestävissä taistelutilanteissa. Sotilaiden on pystyttävä toimimaan useita vuorokausia taisteluissa, ja tilanteissa joihin sisältyy fyysisiä ja henkisiä haasteita. Vaatimukset eivät erottele ammattisotilaita ja reserviläisiä.

Muutamia ohjeellisia esimerkkejä poikkeusoloissa sotilaalle asettavista suorituskyvyn vaatimuksista: Pääosin prikaati- ja pataljoonatasoisiin esikuntiin sijoitetun henkilöstön ”työnkuvan” voidaan tulkita olevan sisä- ja ulkotyön yhdistelmä, jossa kuormitus vaihtelee. Tällöin henkilöltä edellytetään maksimaalista hapenottoa mittaavassa Cooperin testissä 2300 metriä vastaava tulosta, sekä lihaskuntoa, jossa henkilö hyppää vauhditonta pituutta 2,0 metriä, punnertaa ja tekee istumaan nousuja 20 kertaa. Vastaavasti komppanian tai vastaavan joukon henkilöstön taistelun kuormittavuuden voidaan tulkita olevan ulkotyötä, johon kohdistuu pitkäkestoinen fyysinen rasitus. Tällöin pitää esimerkiksi sekä punnerruksia että istumaan nousuja kyetä lisäämään 10 suorituksella ja maksimaalisen hapenoton vastata 2500 metrin Cooper tulosta. Vaativimpiin operatiivisten joukkojen taistelutehtävissä toimimaan sijoitettujen tulee kyetä nostamaan hapenottokykyä mittava tulos vastaamaan 2800 metrin tulosta, sekä lisätä punnerrusten ja istumaan nousujen määrää noin 5 – 10 suorituksella, ja parantaa pituushypyn tulosta noin 10 sentillä.

Fyysisen suorituskyvyn ylläpito ei ole tärkeää pelkästään poikkeusoloihin tai taistelutilanteisiin varautumisen vuoksi. Vanha sanonta terve sielu terveessä ruumissa pitää vieläkin paikkansa. Riittävä fyysinen kunto pitää mielen virkeänä ja on meidän kaikkien henkisen hyvinvoinnin perusta. Arjen työssäkin jaksaa paremmin, kun muistaa liikkua.

Kansallisten liikuntasuositusten mukaisesti asevelvollisuusiässä olevien tulisi harrastaa lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävää liikuntaa 2 kertaa viikossa, sekä rasittavaa liikkumista reilun tunnin verran, ja reipasta liikkumista kaksi ja puolituntia viikossa. Lisäksi suositellaan paikallaanoloon mahdollisimman usein taukoja. Pitäessämme oheiset suositukset mielessämme jokapäiväisessä toiminnassamme kykenemme ylläpitämään myös poikkeusolojen suorituskyvyn asettamat vaatimukset ainakin ”esikuntatasolla”. Haastavampiin taistelutehtäviin sijoitetulta henkilöltä edellytetään vähän ekstraa.

Vastataksemme Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen henkilöstölle asetettuihin vaatimuksiin, sekä ylläpitääksemme jokapäiväisen työkykymme ja mielemme virkeyden, muistetaan liikkua ja saavuttaa viikoittaisen liikuntasuosituksen mukainen aktiivisuuden taso. Syksy on hyvä aikaa liikkua lenkkipoluilla, suunnistustapahtumissa, pallopelien tai minkä tahansa muun mieleen tulevassa liikunnallisen aktiviteetin parissa. Jos kuntosaleille meno vielä arveluttaa hyvän lihaskunnon ylläpitämiseksi, niin myös ulkona tekeminen on mahdollista esimerkiksi oman kehon painoa hyödyntäen. Ylös, ulos ja lenkille tai punnerruksia ja istumaan nousuja, saa suorittaa mars mars.

Kauniita ja aktiivisia syyspäiviä lukiojoille,

Everstiluutnantti Petteri Iitti 
Toimistopäällikkö / L-SALTSTO