Osmo Suominen 60

Maanpuolustustyötä Turussa, Suomessa ja Euroopassa

Toiminnanjohtaja ja sotilasmestari (res.) Osmo Suominen Piikkiöstä täytti 60 vuotta 25. elokuuta. Varsinais-suomalaisen maanpuolustusväen hyvin tuntema Suominen on yli 35-vuotisen maanpuolustusuransa varrella ehtinyt toimimaan tehtävässä, jos toisessakin.

Suominen suoritti asepalveluksensa Porin prikaatissa 1980-luvun alussa. Reserviläisuran ensimmäiset luottamustoimet avautuivat muutamaa vuotta myöhemmin silloisessa Varsinais-Suomen Reservialiupseeripiirissä ja liittyivät piirin nuorten toimintaan ja sen kehittämiseen. Ura piirissä eteni nousujohteisesti huipentuen piirin puheenjohtajuuteen vuosina 2003–2012. Suominen nimitettiin Varsinais-Suomen Reserviläispiirin kunniapuheenjohtajaksi vuonna 2016.

Strategiatyötä Reserviläisliiton varapuheenjohtajana

Laajin näköalapaikka suomalaiseen maanpuolustustyöhön aukesi vuonna 2005, kun Suominen tuli valituksi Reserviläisliiton 3. varapuheenjohtajaksi. Pesti puheenjohtajistossa päättyi 1. varapuheenjohtajana vuonna 2015. Suominen muistelee Varsinais-Suomen Reserviläispiirin tuoreessa 60-vuotishistoriikissä varapuheenjohtaja-ajan liitossa olleen aikaa vievää, mutta antoisaa. Yhtenä erityisenä asiana mieleen jäi panostaminen strategiatyöhön.

– Olen huono arvioimaan sitä, mitä mahdollisesti sain aikaan, sen saavat tehdä muut. Ehkä kuitenkin ensimmäinen todella pitkän aikavälin strategia vuosille 2008–2015 oli liiton historiassa jotain sellaista, jota ei aiemmin ollut tehty. Strategioilla oli kyllä ohjattu toimintaa 2000-luvun alussa, mutta ne oli laadittu kestoltaan huomattavasti lyhyemmiksi, Suominen muistelee historiikin laatija Markku Mäkisen haastattelussa.

Osmo Suominen valittiin Reserviläisliiton kunniajäseneksi Kouvolan liittokokouksessa vuonna 2017.

Monta rautaa tulessa veteraanien puolesta

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulta lukien sotaveteraanityö on käynyt Suomiselle yhä läheisemmäksi. Suominen on toiminut Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajana vuodesta 2006, jonka lisäksi hän on tänä päivänä aktiivinen viidessä eri luottamustehtävässä kunniakansalaistemme eteen tehtävän työn kunniakkaalla saralla, joista mainittakoon Sotiemme Veteraanit -keräyspäällikkyys vuodesta 2007.

CISOR-järjestö vei kansainvälisiin tehtäviin

Reserviläisliitto otti reservin aliupseerien kansainvälisen kattojärjestö CISOR:n puheenjohtajuuden vastaan vuonna 2016. Tämä tarkoitti Suomiselle tehtäviä toistakymmentä eurooppalaista jäsenmaata käsittävän järjestön pääsihteerinä. Hyvin toiminut järjestön yleishallinto oli osaltaan mahdollistamassa sitä, että järjestön työtapojen modernisointi ja digitalisointi saattoivat kehittyä Suomen puheenjohtajuuskauden aikana suotuisasti. Suomen CISOR-puheenjohtajuus päättyi kesällä 2018, kun puheenjohtajuus siirtyi Belgialle. Suominen kuitenkin jatkoi järjestön pääsihteerinä myös Belgian puheenjohtajuuskaudella aina vuoteen 2020 saakka.

Osmo Suominen johdatti vieraat juhlatunnelmaan CISOR puheenjohtajuuden vaihtoviikonlopun iltatilaisuudessa Lapin Lennostossa kesakuussa 2018. Kuva OlliAlho
Osmo Suominen johdatti vieraat juhlatunnelmaan CISOR puheenjohtajuuden vaihtoviikonlopun iltatilaisuudessa Lapin Lennostossa kesakuussa 2018. Kuva Olli Alho . 

 

 

 

 

 

.

CISOR:n lisäksi Suominen on ollut kansaivälisesti aktiivinen Varsinais-Suomen Reserviläispiirin Viro-yhteistyössä.

Osmo Suomisen syntymäpäiväkahvit nautittiin Turussa Heikkilän sotilaskodissa 25.8., jolloin monen osa-alueen lisäksi myös lukuisissa tilaisuuksissa juhlapuhujana ansioitunut Suominen sai vuoron nauttia itse läheisten ja ystävien ja yhteistyökumppanien muistamisista.

Olli Alho