Kolmas sektori – valtava voimavara…

Kolmas sektori – valtava voimavara, joka on jäänyt hyödyntämättä 

Suomessa on varoivaisimmankin arvion mukaan kymmeniä tuhansia hyväkuntoisia ja motivoituneita kansalaisia ja aktiivisia vapaaehtoisjärjestöjen jäseniä, jotka voisivat olla tälle maalle suureksi hyödyksi, jos heidän ammattitaitonsa ja vankan kokemuksensa otettaisiin käyttöön. Se toisi yhteiskunnalle suurta taloudellisesta säästöä, antaisi ihmisille enemmän sosiaalista arvostusta ja tekisi kansalaisista enemmän yhteisöllisempiä. 

Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja reserviläispiirien toiminnanjohtaja, everstiluutnantti evp Erkki Lehmus toivoisi, että näiden ammattilaisten tiedot ja taidot pääsisivät oikeuksiinsa.  

Kyse on kolmannen sektorin ihmisistä, joiden ammattitaidon hyödyntäminen on jäänyt ammattiliitojen ja poliitikkojen nihkeyden vuoksi muiden intressien varjoon.

”Monesti järjestöt jäävät jalkoihin, koska viranomaisilla ei ole uskallusta ottaa laajemmin käyttöön sitä järjestöjen kapasiteettia”, Erkki Lehmus toteaa.

Hänen mukaansa parhaiten viranomaiset ovat ottaneet SPR:n ja maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK), jotka jäsenjärjestöineen osallistuvat näkyvästi tähän turvallisuuden ja varautumisen onnistumiseen.

”Kolmas sektori on valtava, hyödyntämätön voimavara Suomessa. Tämä on kuvattu hyvin valtioneuvoston kanslian raportissa vuodelta 2017, joka käsittelee yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa”, Lehmus kertoo.

Varsinais-Suomen reserviupseeri- ja reserviläispiirit ovat maan suurimpia ja aktiivisimpia toimijoita vapaaehtoisella maanpuolustuskentällä.

”Meidän piireissämme on yhteensä lähes 5 000 jäsentä, jotka osallistuvat aktiivisesti kaikenlaiseen vapaaehtoiseen toimintaan, mukaan lukien VaPePaan, SPR:ään ja veteraanityöhön. Iso osa on saanut johtajakoulutuksen. Useimmat ovat jääneet kokonaan pois reservistä, viimeistään 60-vuotiaana, joten heitä voitaisiin käyttää viranomaisten apuna esimerkiksi ohjaamisissa ja valvonnoissa”, Lehmus muistuttaa. 

Viime aikoina on ollut puhetta myös reservissä olevien poliisien organisoimisesta uudestaan. Maassamme on valtava määrä reserviläisiä, joilla on sopiva koulutus. 

”Sotilaspoliisikoulutus on tästä hyvä esimerkki. He olisivat ikään kuin valmiina tukemaan poliisia niissä tehtävissä, joissa ei palkatun väen resurssit riitä. Se olisi valtava voimavara. Kyse on noin kolmikymppisistä nuorista miehistä, joita on satoja vapaana ja he olisivat halukkaita tekemään sellaista työtä. Puolustusvaliokunta on tätä pohtinut useastikin”, Lehmus kertoo. 

Suomen Reserviupseeriliitto on ajanut jo yli kymmenen vuotta varautumisrekisteriä, johon kirjattaisiin tiedot sellaisista ammattitaitoisista ja kriisitilanteissa hyödynnettävistä henkilöistä, jotka eivät ole kuntien, kaupunkien tai puolustusvoimien varaamia.

”Sieltä viranomaiset löytäisivät erilaisiin tilanteisiin sopivia koulutettuja henkilöitä, miehiä ja naisia”, Lehmus vetoaa ja toivoo poliittisilta päättäjiltä lupausten sijaan konkreettisia toimia. 

Hyödyntämättä on myös eläkkeelle jääneiden lääkärien ja hoitohenkilökunnan valtavat resurssit. Lehmus pitäisi hyvänä esimerkkinä yksinkertaista verenpainemittausta, jossa ikäihmisten terveyttä voitaisiin tarkkailla vapaaehtoisvoimin. 

”Meillä on valtava määrä ihmisiä, joilla olisi halua ja aikaa auttaa. Tietotaitoa voitaisiin hyödyntää paljon nykyistä enemmän. Monia käytännön taitoja voitaisiin opettaa myös siihen, miten toimit ja selviät esimerkiksi äkillisen ja pitkittyneen sähkökatkoksen sattuessa.” 

Heikki Kauhanen

kirjoittaja on Alfa TV:n uutispäällikkö