Ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja maanpuolustus à la MTS

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS on pysyvä parlamentaarinen komitea, jonka valtioneuvosto asettaa eduskuntavaalikaudeksi.

Parlamentaarisuus ilmenee MTS:ssa niin, että suurin osa sen jäsenistä on eduskuntapuolueiden esittämiä. Valtioneuvosto asetti 22.8.2019 nykyisen suunnittelukunnan 1.9.2019 alkaen siihen saakka, kunnes seuraavien eduskuntavaalien jälkeen asetetun uuden suunnittelukunnan toimikausi alkaa. MTS:n puheenjohtajana on yhteyspäällikkö Harri Järvinen (sd.). Varapuheenjohtajia ovat nuorisoliiton puheenjohtaja Asseri Kinnunen (ps.) ja kansanedustaja Sofia Vikman (kok.).

Parlamentaaristen jäsenten lisäksi MTS:ssa on jäsen valtioneuvoston kansliasta, ulko-, puolustus-, sisä- sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Pääesikunnasta, Maanpuolustuskorkeakoulusta, Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksesta, Yleisradiosta, STT:stä, Journalistiliitosta sekä Medialiitosta.

MTS toimii jaostoittain. Ylin päättävä elin on plenun eli yleiskokous. Työjaostolle kuuluu tavallaan kaikki asiat ja muut jaostot eli järjestöjaosto, koulutusjaosto, mediajaosto sekä tutkimusjaosto valmistelevat asioita. Jaoston nimi kertoo jaoston ”toimenkuvasta”. Järjestöjaoston puheenjohtaja on kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.), koulutusjaostoa johtaa kansanedustajan avustaja Marika Sorja (ps.), mediajaostoa filosofian tohtori Harriet Lonka (kesk.) ja tutkimusjaostoa kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.). Jaostoissa voi olla – ja onkin – myös asiantuntijoita.

Kuva MTS:n puheenjohtajisto ja jaostojen puheenjohtajat: Ilkka Kanerva, Tuula Väätäinen, Asseri Kinnunen, Harri Järvinen, Sofia Vikman, Harriet Lonka ja Marika Sorja. Kuva Markus Kinkku.

Vuonna 1976 toimintansa aloittaneella MTS:lla on kaksi kivijalkaa. Ensinnäkin se teettää ja julkaisee mielipidetutkimuksia siitä, mitä mieltä kansalaiset ovat ulko- ja turvallisuuspoliittisista sekä maanpuolustusta ja turvallisuutta koskevista asioista. Toinen kivijalka on seminaarit, joita MTS järjestää edellä mainituista teemoista.

MTS on tehnyt mielipidetutkimuksia vuosittain perustamisestaan lähtien. Kysymyspatteristossa on mukana pari kysymystä, joita jo MTS:n edeltäjä, Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta (HMS) esitti vuodesta 1964 alkaen. MTS:n viimeisin mielipidetutkimus julkistettiin 29.1.2020 WTC Ravintolan Marskin salissa.

MTS tiivisti viimeisimmän mielipidetutkimuksensa tulokset seuraaviin otsikoihin: suomalaisten maanpuolustustahto vahvistunut, henkilökohtainen maanpuolustustahto edelleen hyvin vahva, nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän kannatus kasvanut, asevelvollisuus nähdään hyväksi Suomen puolustusjärjestelmän perustana, huolestuneisuus vähentynyt ja erilaisiin uhkiin varautumisen koetaan parantuneen. Tällä kertaa kysymyksiä oli yhteensä 19. Vuosittainen MTS-mielipidetutkimus on tuhti paketti, jota voi hyödyntää monesta eri näkökulmasta ja erityisen mielenkiintoista on seurata ns. pitkiä aikasarjoja.

MTS:n mielipidetutkimukset ovat ladattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi puolustusministeriön nettisivuston MTS-osiosta www.defmin.fi/mts ja sen kohdasta ”Mielipidetutkimukset”. Suosittelen.

Saman sivuston ”Seminaarit” -kohdasta voi tarkastella MTS:n seminaaritoimintaa alkaen vuodesta 2011. Seminaareja on järjestetty koko MTS:n olemassaoloajan, mutta materiaaleja on nettisivustolla pian kymmenen vuoden ajalta.

MTS:n seminaarien ytimessä ovat aiheet, joissa käsitellään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, maanpuolustusta ja turvallisuutta sekä niitä sivuavia teemoja. Viimeisin MTS:n journalistisseminaari järjestettiin 17.12.2019 Kansallismuseon auditoriossa. Päivän aikana tarjottiin kattava läpileikkaus ajankohtaisista turvallisuusasioista. Seuraava teemaseminaari järjestetään Kiinan merkeissä maaliskuussa Ostrobotnialla. MTS jalkautuu säännöllisesti maakuntiin. Turussa oltiin viimeksi kaupungintalon valtuustosalissa helteisenä toukokuun maanantaina vuonna 2018. Sitä edellisen kerran MTS-seminaari järjestettiin Turussa   – upseerikerholla – marraskuussa 2010. Tänä keväänä on suuntana Lappeenranta.

MTS:n toimisto sijaitsee puolustusministeriössä. MTS:lla on pääsihteeri ja yleissihteeri. Pääsihteeri on YTM Heli Santala. Allekirjoittanut toimii yleissihteerinä.

Markus Kinkku

Yleissihteeri, VTM, ylik (res.)