Uudet valmiuspäälliköt ovat aloittaneet tehtävissä

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) aloitti vuoden alusta 14 uutta valmiuspäällikköä. Valmiuspäällikön kolme keskeisintä tehtävää ovat koulutus, vapaaehtoisten rekrytointi sekä valmius- ja turvallisuussuunnittelu. Tehtävät jakautuvat siten, että noin puolet ajasta menee koulutukseen, kolmasosa rekrytointiin, loput käytetään valmius ja turvallisuussuunnitteluun.

Valmiuspäällikkö tuntee hyvin piirin alueella toimivia reserviläisiä, tietää heidän osaamisensa ja halunsa osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen.

Aloitin Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin valmiuspäällikkönä 1.2.2020. Tätä ennen toimin piirin koulutussihteerinä, joten MPK:n toiminta ja toimijat ovat minulle tuttuja. Töitä kuitenkin riittää seuraaviksi vuosiksi, koska tehtävänä on rakentaa yhdessä puolustusvoimien kanssa aikaisempaa laajempi sotilaallisia valmiuksia palvelevan (SOTVA) koulutuksen järjestelmä. Tavoitteena on kytkeä SOTVA -koulutus palvelemaan entistä paremmin sodan ajan joukkojen osaamisen kehittämistä. Lähtökohtana ovat paikallispuolustuksen operatiivisen suunnitelman asettamat vaatimukset. MPK:n järjestämä sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus on reserviläisille myös väylä puolustusvoimien järjestämään sotilaalliseen koulutukseen.

Keskeisimpiä tehtäviäni koulutuksen osalta on osallistua piirin koulutuksen toteuttamiseen, lain noudattamisen valvontaan koulutuksessa, tukea reserviläisiä koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Suunnittelen yhteistyössä piiripäällikön, MPK:n koulutuspäälliköiden ja puolustusvoimien kanssa reserviläiskouluttajien käytön.  Suunnittelen ja järjestän reserviläiskouluttajien täydennys- ja jatkokoulutuksen. Osallistun paikallisjoukkojen koulutuksen suunnitteluun puolustusvoimien kanssa.

Rekrytoinnin osalta tehtäväni ovat suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä puolustusvoimien kanssa reserviläisten rekrytointitilaisuuksia sekä koordinoida alueen maanpuolustusjärjestöjen kanssa vapaaehtoisten rekrytointia. Pidän tärkeänä olla laajasti mukana vapaaehtoiskentän toiminnassa, jotta saadaan reserviläiset mukaan nousujohteiseen koulutukseen ja omien taitojen kehittämiseen.

Työtehtävieni kolmantena kokonaisuutena vastaan piirin valmius- ja turvallisuussuunnitelman laatimisesta ja sekä toimeenpanosta. Kokonaisuuteen kuuluu turvallisuuden huomioon ottaminen MPK:n toiminnassa sekä ohjata harjoitusten ja kurssien johtajia turvallisuussuunnitelmien ja riskienarviointien tekemisessä.

Useita edellä mainituista kokonaisuuksista on tehty jo usean vuoden ajan nousujohteisesti Lounais-Suomen alueella.  Yhteistyö MPK:n ja puolustusvoimien välillä on hyvää ja luontevaa. Tämän vuoksi uskon työn aloittamisen olevan sujuvaa. Aktiivisuus kentän puolelta on tärkeää, jotta mahdollisuuksien mukaan löydettäisiin mielenkiintoisia ja nousujohteisia tehtäviä reserviläisille.

Mukavaa alkanutta uutta vuotta 2020 toivottaen,

Minna Nenonen
Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri
Valmiuspäällikkö