Toimintavuosi on taas pyörähtänyt vauhdilla käyntiin. Nyt onkin tärkeää, että saadaan kaikki yhdistyksen jäsenet mukaan toimimaan. Yhdessä tekemällä ja toinen toistaan kannustamalla saadaan aktivoitua lisää toimijoita mukaan. Jokaisen yhdistyksen tavoite tulisikin olla tekemisissään entistä aktiivisempi ja tehdä toimintaansa entistä enemmän näkyvämmäksi kotikunnassa ja sitä kautta koko maakunnassa. Varmasti me kaikki haluamme, että meidän toimintamme näyttäytyy eturivissä, kun toimintaa tarkastellaan valtakunnallisesti. Nyt on siis aika iskeä kunnolla! 

Talvea ei ole näkynyt, sillä viikkokausia kestänyt lämmin ja vesisateinen kausi on syrjäyttänyt talven. Tähän mennessä järjestetyt maastourheilutapahtumat on jouduttu pitämään ilman suksia. Toivotaan, että talvi saa kuitenkin hieman otetta ja saamme pidettyä loput suunnitellut talven kilpailut.

Puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen totesi puheessaan valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä tammikuun lopulla: ”Osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin tukee ykköstehtäväämme, kansallisen puolustuskyvyn kehittämistä. Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan on yksi Puolustusvoimien neljästä tehtävästä. Kriisinhallintaoperaatioihin osallistuminen tarjoaa oppia ja osaamista kansainvälisistä toimintatavoista ja lisäävät suomalaisten osaamista ja yhteistoimintakykyä tulevia operaatioita varten.”

”Operaatioissa saatujen oppien perusteella on kehitetty taistelijan henkilökohtaisia suojavarusteita ja joukkojen kalustoa sekä toimintatapoja.  Toteutetut kehitystyön tulokset ovat jalkautuneet nykyisten asevelvollisten koulutukseen ja varustukseen asti. Vuosien aikana puolustuksemme uskottavuus on lisääntynyt ulkomailla ja asevelvollisuusjärjestelmän arvostus on kasvanut” Kivinen tiivisti.

Puolustusvoiman komentaja sanoihin luottaen hoitakaa asevelvollisuuttanne kiitettävästi ja antakaa panoksenne mahdollisuuksien mukaan myös kriisinhallintaoperaatioissa.

Kevään ja alku kesän tarkeitä tapahtumia ovat Nuku Rauhassa 22. – 23.5. Turun Varvintorilla ja Reserviupseerikoulun 100 vuotta juhlallisuudet 6.6. Toivottavasti ehdimme olemaan tapahtumissa mukana esittelijöinä ja osallistujina.

Vuoden ensimmäinen numero on luettavanasi. Viestintätoimikunnan ”iskuryhmä” Veli-Pekka Nurmi (puheenjohtaja), Simo Saarikallio ja Tuula Rahkonen ovat tehneet hienon suunnittelutyön ja teema ”Viestintä” näkyy laadukkaina sekä teemaa monipuolisesti käsittelevinä juttuina. Toivottavasti muutkin toimikunnat ottavat tästä mallia omaan teemanumeroonsa. Viestintätoimikunta varmasti avustaa tarvittaessa asiassa. Yhteys siis rohkeasti viestintätoimikunnan puheenjohtajaan tai sen muihin jäseniin.

Huhtikuun Parivartio ilmestyy melko pian pääsiäisen jälkeen 23.4. Lehti pitää olla taitettuna 20.4.,  joten aineistot pitää olla päätoimittajalla (vsres@co.inet.fi) ja toimituspäälliköllä (parivartio@gmail.com) viimeistään 31.3. kuluessa. Toivon, että mahdollisimman moni yhdistys tekee jutun omasta toiminnastaan ja erityisesti teemaan ”Ampumatoiminta” liittyen. Kiitokset jo etukäteen – toivottavasti oikein monelle aktiiviselle yhdistykselle.

Erkki Lehmus