UUSI LAKI, PÄIVITETYT KUJEET

Maanpuolustuskoulutusyhdistystä (MPK) koskevat lain muutokset astuivat voimaan 1.1.2020. Parivartion viime numerossa Aluetoimiston päällikkö evl Joni Lindeman kuvaili lain vaikutusta. Tässä artikkelissa muutosta tarkastellaan MPK:n näkökulmasta. Lain soveltaminen on juuri alkanut, joten jotkin asiat hakevat tänä vuonna lopullista muotoaan.

AAKKOSSOPPAA HÄMMENTÄMÄSSÄ; SOTVA, TUTO, TIVA, VARTU, SOVA, VEH, KH

Laki tuo uusia mahdollisuuksia ja selventää puolustusvoimien (PV) ja MPK:n välistä työnjakoa. Toimintaan osallistuvan henkilön näkökulmasta muutosta ei todennäköisesti juuri havaitse. MPK:n kursseille voi ilmoittautua kurssikalenterin kautta; puolustusvoimilta tulee kutsuja vapaaehtoisiin harjoituksiin (VEH) ja käskyjä kertausharjoituksiin (KH). MPK:n toiminta jakautuu kahteen osaan; laissa määriteltyihin tehtäviin ja MPK:n vapaana yhdistystoimintana toteuttamaan toimintaan. Laissa määriteltyjen tehtävien toteuttamiseen voidaan käyttää valtionavustusta. Vapaa yhdistystoiminta pitää rahoittaa kurssituloilla tai lahjoitusvaroin.

SOTVA

Keskeinen muutos on PV:n ja MPK:n välinen työjako koskien koulutusta. Vielä viime vuonna puolustusvoimat tilasi sotilaskoulutusta vapaaehtoisten harjoitusten muodossa. Tällä hetkellä puolustusvoimat vastaa kaikesta sodan ajan joukkojen koulutuksesta sekä taisteluammunnoista. Em. mainitusta kokonaisuudesta käytetään nimitystä sotilaallinen koulutus (SOVA). Sen tavoitteena on sodan ajan joukkojen suorituskyvyn kehittäminen. Harjoitusmuotoina ovat vapaaehtoiset ja kertausharjoitukset. Esimerkkinä sotilaspoliisikomppanian harjoitus. Vain puolustusvoimat saa järjestää taisteluammuntoja. Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa ei kuitenkaan riitä kaikkien harjoitusten toteuttamiseen. Puolustusvoimat tarvitsee siis edelleen tänä vuonna harjoituksissaan reserviläisiä kouluttaja- ja tukitehtäviin. MPK avustaa puolustusvoimia löytämään oikeat reserviläiset kouluttaja- ja tukitehtäviin, sekä vastaa näiden henkilöiden kouluttajakoulutuksesta.

MPK keskittyy yksittäisten sotilaiden osaamisen kehittämiseen. Tallaisesta koulutuksesta käytetään nimitystä sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (SOTVA). Esimerkkinä esimerkiksi sotilaspoliisitoiminnan peruskurssi. SOTVA:n toteuttamismahdollisuudet paranevat huomattavasti, koska siinä on mahdollista käyttää puolustusvoimien välineitä ja aseita. Tämä ei ollut mahdollista aikaisemmin. MPK:n kursseilla ei puolustusvoimien aseilla saa ampua. Kielto koskee myös paukkupatruunoita.

SOTVA:n kustannuksiin voidaan käyttää valtionavustusta. Osa SOTVA-kursseista toteutetaan puolustusvoimien operatiivisten suunnitelmien edellyttämän osaamisenkehittämisen tarpeista. Puolustusvoimat voi tukea näitä kursseja taloudellisesti siten, että kurssit ovat maksuttomia osallistujille. Muut SOTVA-kursit maksavat korkeintaan 15€ / vuorokausi.

Lain mukaan SOTVA:aan kuuluu myös ammuntojen järjestäminen reserviläisille. SOTVA-ammuntoja ohjaa asetuksella määrätty ampumaohjelmisto, joka noudattaa hyvin pitkälle puolustusvoimien ampumaohjelmistoa. SOTVA-ammuntoja varten MPK:lle ollaan hankkimassa puoliautomaattisia kertalataavia MPK-kiväärejä. MPK-kiväärit ovat AK-tyyppisiä ja muistuttavat mahdollisimman paljon toiminnaltaan rynnäkkökivääriä (pl. sarjatuli). Hankinta on käynnissä ja aseet ovat tämän hetkisen arvion mukaan käytössä maaliskuussa. Tämä mahdollistaa ammunnan harrastamisen myös sellaiselle henkilölle, jolla ei ole omia aselupia. Ammunnoissa käytetyt patruunat maksavat ampujat itse. Ammuntoja johtavat perusteellisen koulutuksen saaneet MPK:n ammunnanjohtajat.

TUTO

Uutena toimintamuotona on nuorille ja naisille suunnattu tutustumistoiminta (TUTO). Sen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat maanpuolustukseen ja varusmiespalvelukseen. TUTO:a on tehty aikaisemminkin, mutta nyt se on laissa määritetty tehtävä. Merkittävin uudistus on valtionavun käyttömahdollisuus TUTO:n kustannuksiin. Tyypillisiä toimintamuotoja ovat toisen asteen opiskelijoiden turvallisuuskurssit sekä naisten intti tutuksi -kurssit.

TIVA

Laki määrittää myös tiedostuksen ja valistuksen (TIVA) MPK:n tehtäväksi. TIVA:ssa lisätään osallistujien tietoa maanpuolustuksesta. Tyypillisiä toimintamuotoja ovat seminaarit ja yleisötapahtumat, esim. Nuku rauhassa.

VARTU

Vapaan yhdistystoiminnan kentällä MPK järjestää kokonaisturvallisuuteen liittyvää varautumis- ja turvallisuuskoulutusta (VARTU). Tähän toimintaan kuuluu mm. toiminta sähköttä -kurssit, maatilojen varautuminen sekä jäsenjärjestöjen tarpeista järjestettävät kurssit. Kärkihankkeena ovat kotiseutuharjoitukset, joissa pyritään tuomaan yhteen kolmannen sektorin toimijat suunnittelemaan toimintaa ja harjoittelemaan yhdessä. VARTU-kursseihin ei voi käyttää valtionavustusta, joten kurssitulojen pitää kattaa kaikki menot. VARTU-kurssin vuorokausi hinta on 25€/vrk. Kurssien menoja voidaan kattaa lahjoitusvaroin.

RESURSSIT KASVAVAT

Lain myötä MPK:lle tulee lisäresursseja; henkilöstöä ja varoja. Meillä LSMPP:ssä aloitti helmikuun alussa valmiuspäällikkönä Minnan Nenonen. Minna oli aikaisemmin piirin koulutussihteeri, joten hänellä on hyvät valmiudet aloittaa vaativammassa tehtävässä. Valmiuspäällikkö vastaa yhteistoiminnasta aluetoimiston kanssa, tukee rekrytointia paikallisjoukkoihin sekä osallistuu koulutuksen suunnitteluun ja toimeenpanoon. Minna kertoo tehtävästään tarkemmin toisaalla tässä numerossa. Lisääntyneet varat näkyvät käytännössä SOTVA-kurssien hinnassa sekä siinä, että osa SOTVA-kursseista on maksuttomia. Myös uudet välineet, kuten MPK-kivääri parantavat koulutusmahdollisuuksia.

SUMMA SUMMARUM

Aiheuttaako uusi laki muutoksia? Kyllä, mutta:

  • ne liittyvät pääsääntöisesti kurssien budjetointiin, hallintoon ja jakautumiseen eri toimintojen kesken. Tästä työstä vastaa MPK:n palkattu henkilöstö.
  • ne liittyvät yhteistoimintaan puolustusvoimien ja MPK:n välillä. Tästä työstä vastaa MPK:n palkattu henkilöstö.
  • ne liittyvät kurssien sisällön laillisuuteen. Tästä työstä vastaa MPK:n palkattu henkilöstö.

Aiheuttaako uusi laki lisätyötä? Kyllä, mutta pääsääntöisesti siitä vastaa MPK:n palkattu henkilöstö.

MPK:n jäsenjärjestöt ovat aikanaan perustaneet MPK:n järjestämään koulutusta niiden jäsenille. Haastankin kaikki jäsenjärjestöt tilamaan tarvitsemaansa koulutusta LSMPP:ltä. Vuoden 2021 suunnittelu on juuri käynnistynyt ja kursseja voidaan tälle vuodelle järjestää lisää. Esimerkiksi uudet MPK-kiväärit mahdollistavat järjestöjen jäsenille suunnattujen ammuntojen järjestämisen.

Vaikka lain soveltaminen tulee alkuvaiheessa hakemaan uomiaan, niin ovat muutokset pääsääntöisesti positiivisia. Ja ennen kaikkea; MPK:n kursseille voi ilmoittautua kurssikalenterin kautta; puolustusvoimilta tulee kutsuja vapaaehtoisiin harjoituksiin ja käskyjä kertausharjoituksiin. MPK on edelleen väylä kouluttaja- ja tukitehtäviin puolustusvoimien harjoituksiin.

Uusi Laki – uudet mahdollisuudet!

Petri Kosonen

Piiripäällikkö