Uusi laki uusi mahdollisuus

Hallituksen talousarvioesityksessä luvataan lisää resursseja maanpuolustukselle. Kertausharjoi- tuksissa käyvien reserviläisten määrää ollaan nostamassa alkuvaiheessa noin 1200:lla vuoden 2019 tasosta. Kertausharjoitusmäärää pyritään lisäämään myös tulevina vuosina. Vuoden 2020 budjetti tuo myös 42 uutta virkaa puolustusvoimiin. Hallitusohjelmassa on sovittu yhteensä sadasta uudesta tehtävästä vuoteen 2023 mennessä. Uudet tehtävät kohdistetaan mm. vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen sekä kriittisiin henkilöstötarpeisiin, joilla tuetaan valmiuden ylläpitoa ja uusien suorituskykyjen rakentamista.

Puolustusmateriaalihankintoihin esitetään noin 54 miljoonan euron suuruista tilausvaltuutta, jonka menot ajoittuvat vuosille 2020 – 2022. Tilausvaltuudella muun muassa päivitetään panssaroitua pyöräajoneuvokalustoa, hankitaan pioneerimateriaalia ja päivitetään koulutuksessa käytettävää räjähde- ja tulenkuvausjärjestelmää. Lisäksi Puolustusvoimien toimintamenoihin esitetään noin 132 miljoonan euron tilausvaltuutta vuosina 2020−2024 tehtäviin varaosahankintoihin ja järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimuksiin.

Lähivuosina jatketaan myös merkittäviä kalustohankintoja. Merivoimien Laivue2020 -hankkeella sekä ilmavoimien HX-hankkeella korvataan meri- ja ilmavoimien vanhenevaa kalustoa ja varmistetaan puolustuksen suorituskykyä. Hankintapäätöstä edeltävään monitoimihävittäjien hankinnan valmisteluun esitetään ensi vuodelle erillistä määrärahaa.

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2020 on yhteensä 3,16 miljardia euroa, mikä on noin 20 miljoonaa euroa (0,6 %) kuluvan vuoden talousarviota enemmän.

Esityksessä on paljon hyviä asioita. Jäämme odottamaan, että eduskunta hyväksyy esityksen ja voimme aloittaa paremman vuoden 2020.

Vapaaehtoinen maanpuolustus etenee kohti muutoksen aikoja. Suurin syy muutokseen on maaliskuussa hyväksytty laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, joka astuu voimaan tammikuun alussa. Lain keskeinen muutos on vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen siirtyminen Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) Puolustusvoimien siipien suojaan.

Kesällä Puolustusvoimien uutena komentajana aloittanut kenraali Timo Kivinen näkee uudistuksessa paljon erilaisia mahdollisuuksia: ”Se tarjoaa meille Puolustusvoimille erinomaisen mahdollisuuden integroida yhteiskunnassa oleva vapaaehtoispotentiaali entistä paremmin osaksi poikkeusolojen tehtäviä. Meidän pitää myös tarkastella, mihin tämä integrointi kohdistuu. Varmasti pääasiallisesti paikallispuolustukseen, mutta myös muihin joukkoihin. Näistä asioista pitää käydä keskusteluja myös MPK:n ja reserviläisjärjestöjen kanssa, koska tässä asiassa kaikki viisaus ei varmasti asu yksin Puolustusvoimissa”, Kivinen toteaa Reserviläislehden haastattelussa.

Puolustusvoimien yksi ikuisuushaasteista on ollut saada ajankohtaisempaa tietoa reserviläisten osaamisen ja taitojen kehittymisestä. Kivisen mukaan sähköistä asiointia ollaan kehittämässä suuntaan, jossa järjestelmään kirjautumalla reserviläinen voi itse päivittää tietojaan. Tarkkaa aikataulua Kivinen ei suostu kertomaan, mutta kertoo töiden olevan jo käynnissä. Hän toteaa edellä mainitussa haastattelussa: ”Järjestelmä tulee rakentumaan suomi.fi-portaalin varaan, johon tunnistaudutaan ja jossa asioidaan. Tämän jälkeen aluetoimistot tai MPK:n valmiuspäälliköt voivat sitten kommunikoida reserviläisen kanssa ja löytää henkilösijoituksen, joka palvelee molempia osapuolia.”

Piirien syyskokoukset pidetään Heikkilän sotilaskodissa torstaina 7.11. Tällä kertaa mielenkiintoa normaalien sääntöjen mukaisten asioiden käsittelyn lisäksi herättää varmasti ainakin kaksi asiaa:

– Reserviläispiirille valitaan uusi puheenjohtaja. Nykyisen puheenjohtajan Simo Saarikallion sääntöjen mukainen toimikauden pituus tulee täyteen.

– Reserviupseeripiirin kokouksessa pidettävä Reserviupseeriliiton hallituksen puheenjohtajavaali, Kokouksen alussa pidetään puheenjohtaja paneeli, jossa on mukana kaikki viisi ehdokasta.

Jokaisen yhdistyksen kannattaa asettaa edustajansa paikalle!

Maanpuolustusjärjestöjen liittokokoukset pidetään Turussa 15. – 17.11. viikonvaihteessa. Tarkemmin tietoa löydät liittojen sivuilla. Kaikki yhdistykset mukaan kokouksiin vähintään edustettuna valtakirjalla. Ne yhdistykset, joilla on oma lippu, muistakaa olla lipun kanssa paikalla sunnuntaina 17.11. jumalanpalveluksen jälkeen lippulinnan marssilla.

Osallistutaan ja toimitaan ahkerasti!

Erkki Lehmus

Päätoimittaja