Hyvä alkuvuosi ja toiveikas tulevaisuus

Alkuvuoden satoa

MPK:n Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin (LOSMPP) alkuvuosi on sujunut mallikkaasti. Koulutusvuorokausia on kertynyt noin 5000. Vähintään yhtä tärkeää kuin määrä on laatu. Se on erinomaisella tasolla, sillä kurssipalautteiden keskiarvo on 4,5 viisiportaisella asteikolla. Suuri kiitos jälleen kerran MPK:n vapaaehtoisille, joiden panos on mahdollistanut näin hienon tuloksen.

Kevääseen on mahtunut lukuisia tapahtumia; talvi ja kevät harjoitukset Säkylässä ja Niinisalossa, 2.Logistiikkarykmentin tilaama harjoitus, Nuku rauhassa tapahtuma Turussa ja Kesäyön marssi Porissa sekä luikuisia muita kursseja. Kesäyön marssilla saavutettiin uusi osallistujaennätys; yhteensä 572 marssijaa taivalsi 7, 16, 25, 42 tai 60 km matkan upeissa Yyterin maisemissa. Tervetuloa Kesäyön marssille ensi vuonna 23.5. Yyteriin.

Aselaki MPK:n kannalta

Aselaki astuu todennäköisesti voimaan kesän aikana. Uusi ampuma-aselaki mahdollistaa uutena toimintamuotona sotilaallisina valmiuksia palvelevina kursseina toteutettavat ammunnat. Näihin SOTVA- ammuntoihin tulee oma ampumaohjelmisto, joka on laadittu puolustusvoimien ampumaohjelmiston pohjalta. Maanpuolustajien kannalta hyvää on myös MPK:n SOTVA-ammuntoihin osallistumisen hyväksyminen aseluvan perusteeksi.

Muuhun ampumatoimintaa uusi laki ei tuo juurikaan muutoksia; eli SRA-, perinnease- ja muut MPK:n piirissä aikaisemmin toteutetut ammunnat jatkuvat. Pieniä tarkennuksia on tulossa ammuntojen henkilöstöön ja dokumentointiin liittyen. Ne eivät kuitenkaan vaikuta MPK:n mahdollisuuteen toteuttaa ammuntoja kuten ennenkin.

Ammunnan johtajilta vaaditaan luonnollisesti perehtyminen uuteen lainsäädäntöön, joka todennäköisesti tapahtuu verkkokurssina.

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta voimaa 1.1.2020

Uuden lain toteutumisen ml. esitetty lisärahoitus suhteen olen toiveikas, sillä uudessa hallitusohjelmassa on seuraava kirjaus: ”Maanpuolustusjärjestöjen riittävät resurssit varmistetaan ja ampumaharjoittelun edellytykset koko Suomessa turvataan. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksestapannaan toimeen.”

Suurimmat vaikutukset uudella lailla on puolustusvoimien ja MPK:n väliseen työnjakoon. Tämä heijastuu erityisesti tulevan toiminnan suunnitteluun ja budjetointiin. Nämä asiat hoidetaan MPK:n palkatun henkilöstön toimesta. Näin ollen vaikutukset yksittäisen toimintaan osallistuvan henkilön kannalta ovat vähäisiä. Edelleen on mahdollista osallistua MPK:n toimintaan kurssilaisena, kouluttajana, johto- tai tukitehtävissä. Lisäksi puolustusvoimat kutsuu reserviläisiä vapaaehtoisiin harjoituksiin ja käskee kertausharjoituksiin kuten ennen.

MPK:n koulutustarjontaan on helpointa tutustua ja ilmoittautua koulutuskalenterin kautta, joka löytyy osoitteesta: https://mpk.fi/koulutuskalenteri/. Osallistumista helpottaa se, että jos MPK saa uudistukseen liittyvän lisärahoituksen, niin kurssimaksuja tullaan alentamaan.

Meillä Lounais-Suomessa on loistavat mahdollisuudet hyödyntää lain suomia mahdollisuuksia, kuten puolustusvoimien kaluston käyttöä. Yhteistyössä Porin prikaatin ja 2.Logistiikkarykmentin

kanssa vuoden 2020 koulutuksen suunnittelu on jo pitkällä. Saamme puolustusvoimien kalustoa käyttöön kumisaappaasta kenttätykkiin.

Hyvää ja rentouttavaa kesää!

Petri Kosonen

Piiripäällikkö