Ansioituneita reserviläisiä palkittiin Heikkilässä 3.6.

Teksti: Erkki Lehmus

Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Reserviläispiirin palkitsemistilaisuus järjestettiin Heikkilän sotilaskodissa Turussa 3.6.2019. Seuraavana päivänä Puolustusvoiman lippujuhlan päivänä, Suomen Marsalkka Mannerheimin syntymäpäivänä järjestettiin paraateja ympäri Suomen. Valtakun-nallinen paraati oli tänä vuonna Rovaniemellä. Lippujuhlanpäivä on myös reservissä ansioituneiden juhlallinen ylentämispäivä. Ylentämistilaisuudesta on juttu toisaalla lehdessä. Parhaimmat onnittelut kaikille palkituille ja ylennyksen saaneille reserviläisille.

Kaksi kertaa vuodessa, lippujuhlapäivänä kesäkuussa ja itsenäisyyspäivänä joulukuussa, on piireillä yhdessä alueen muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa perinteinen tapa suorittaa omien jäseniensä palkitsemisia ritarikuntien, liittojen ja piirien kunnia- ja ansiomerkein. Palkitseminen perustuu jä-senyhdistysten ja piirien hallinnon tehtyihin ehdotuksiin. Jokainen huomionosoitus on myönnetty ansioista ja sitä tulee ylpeydellä kantaa.

Tilaisuuden tervetulosanat lausunut Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Johannes Kossila totesi tilai-suudessa palkittavilla henkilöillä olevan yhteistä vahva maanpuolustushenki sekä halu viedä reserviläistoimintaa kaikissa sen muodoissa eteenpäin. Heillä on urheilumenestystä, ampumataitoja, jär-jestötoiminnan vahvaa osaamista ja osallistumista, yleisen varautumisen osaamista ja ennen kaikkea maanpuolustustahtoa. Palkitseminen perustuu erityisiin isänmaallisiin ja maanpuolustushenkisiin tekoihin ja suorituksiin. Mitalit ja muut huomionosoitukset ovat kiitosta ja palkkiota poikkeavasta aktiivisuudesta yhteiskunnan tai yhteisön toimintaan.

Korkeimman huomionosoituksen, Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali soljella saivat kapteeni Erkki Laine (Salon Seudun Reserviupseerit) ja komentajakapteeni Ilkka Salminen (Vakka-Suomen Reserviupseerit). Kultaisen ansiomitalin soljen kera myöntää puolustusministeri RUL:n hallituksen esityksestä. Aloitteen ansiomitalin myöntämiseksi voi tehdä asianomainen liiton jäsenyhdistys, piiri tai liiton puheenjohtajisto. Kultainen ansiomitali soljen kera voidaan myöntää, kun asianomainen on saanut aikaisemmin liiton kultaisen ansiomitalin ja kun sen saamisesta on ku-lunut vähintään seitsemän vuotta. Kultaisen ansiomitalin myöntämisvuosi voidaan laskea mukaan näihin vuosiin.

Kultainen ansiomitali soljella myönnetään henkilölle, joka jatkuvasti ja erityisen ansiokkaasti on toiminut Suomen Reserviupseeriliiton tai sen jäsenyhdistysten tarkoitusperien sekä reservin upseeriston yhteisten pyrintöjen hyväksi asianomaisen työ on tapahtunut kerho-, piiri- tai liittotasolla osallistu-minen on tapahtunut joko johtotehtävissä tai erittäin pitkäaikaisena muutoin aktiivisena toimintana.

Reserviupseeripiirin 1.varapuheenjohtaja luutnantti Hannu Pölönen (Salon Seudun Reserviupseerit) palkittiin Varsinais-Suomen reserviläispiirien hopeisella ansiomitalilla.

Tilaisuuden päätössanat lausunut Reserviläispiirin puheenjohtaja Simo Saarikallio yhtyi Piilin sanoihin ja lausui myös suuret kiitokset läheisille. Käskettyihin ja vapaaehtoisiin harjoituksiin sekä luottamustehtäviin on aina vaatinut kotijoukoilta mukana elämistä ja ymmärtämistä.

Saarikallio kiitti tilaisuuteen osallistuneita. Kesä koittaa ja samalla reserviläistapahtumat jäävät pie-nelle tauolle jatkuakseen syksyllä entistä runsaammin ja mielenkiintoisemmin. Tilaisuuden lopuksi hän toivotti kaikille lämmintä ja aktiivista kesää.

Kuvakooste tilaisuudesta löytyy Varsinais-Suomen Reserviläispiirien Facebook-sivuilta.https://www.facebook.com/VSResRUPiirit/