VAIN MUUTOS ON PYSYVÄÄ

Puolustusvoimat on taakse jäänyttä elämää. On nyt piiri ja piiripäällikkö juu.

Aloitin Lounais-Suomen Maanpuolustuspiirissä (LOSMPP) piiripäällikkönä tämä vuoden alusta. Ennen piiripäällikkyyttä palvelin yli 30 vuotta puolustusvoimissa; reserviin jäin everstin arvossa. Viimeisin tehtäväni kotimassa oli Porin prikaatin apulaiskomentaja. Viimeisen vuoden palvelin kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa.

Piiripäällikön tehtävässä on juuri tullut 100 päivää täyteen. Yleisen käsityksen mukaan johtajalla on 100 päivää osoittaa kykynsä uudessa tehtävässä. Jätän onnistumiseni tässä muiden arvioitavaksi.  Minulle on 100 päivän aikana tullut selväksi, että Lounais-Suomen Maanpuolustuspiiri (LOSMPP) on hyvässä iskussa. Tästä olen kiitollinen edeltäjälleni Markku Laineelle ja kaikille piirin vapaaehtoisille toimijoille ja palkatulle henkilökunnalle.  Piirimme on Suomen kärkeä esimerkiksi paikallispuolustuksen kehittämisessä ja epäsuoran tulen koulutuksessa.

On koulutus tuimaa, ei reserviläisen päätä huimaa.

Pirimme oli hurjassa vedossa viime vuonna. Tulokset olivat parhaita pitkää aikaan. Piirissä annettiin koulutusta n. 8200 henkilölle ja koulutusvuorokausia kertyi yhteensä noin 13 000. Lisäksi palaute osallistujilta oli erinomaista. Palautteiden keskiarvo oli 4,53 viisiportaisella asteikolla. Tämän kaltaisia lukuja pääsevät yleensä vain diktaattorit ihailemaan. Suurin kiitos onnistumisesta kuuluu luonnollisesti piirin vapaaehtoisille henkilöstölle, joka teki jälleen kerran loistavaa työtä kokonaisturvallisuuden ja maanpuolustuksen eteen.

Tänä vuonna jatketaan vakiintuneella tavalla; painopiste on kolmessa super-viikonlopussa, joista ensimmäinen oli helmikuussa ja toinen maaliskuun puolessa välissä. Kolmas superi on syksyllä. Itselleen sopivan kurssin voi käydä pongaamassa MPK:n kurssikalenterista. Kesä yön marssi järjestään tänä vuonna Porin Yyterissä todella upeissa maisemissa. Kaikki mukaan marssimaan 25. – 26-.5.2019; matkoja on kaikille eli marssien pituudet ovat 7,16, 24, 42 ja 60km

Lait ryskäävät, juu

Eduskunta otti hienon loppukirin ja hyväksyi Maanpuolustuskoulutusyhdistystä (MPK) koskevat lait aivan kalkkiviivoilla. Eduskunta hyväksyi lain vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta (LVMP) 7.3.2019 ja seuraavana päivänä hallitus kaatui. Saamieni tietojen mukaan asioilla ei ole yhteyttä. Ampuma-aselain muutoksen, jolla pannaan täytäntöön asedirektiiviin tehdyt muutokset hyväksyttiin 19.3.2019 viimeisenä päivänä ennen eduskunnan vaalitaukoa. Me maanpuolustajat voimme olla tyytyväisiä siitä, että toimintamme lakiperusta on nyt päivitetty ja kunnossa. Aivan kaikkia kysymyksiin ei ole vielä vastauksia, koska lakeja täydentäviä asetuksia ei ole hyväksytty, eivätkä puolustusvoimien (PV) ja MPK:n ohjeistukset ole vielä valmiina. Tämän johdosta tässä artikkelissa esittämäni tulkinnat laista tarketuvat ja voivat muuttua joltain osin. Suuret linjat ovat kuitenkin selvät.

Uudistus on menestyksen tie, se kurasena murasena parempaan vie

Eduskunnan hyväksymä laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta astuu voimaan 1.1.2020 ja se tuo lukuisia uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi. Keskeistä on puolustusvoimien ja MPK:n työjaon selkeyttäminen. Tällä hetkellä PV tilaa MPK:lta sotilaallista koulutusta. Uudessa laissa sotilaallinen koulutus siirtyy kokonaan puolustusvoimien vastuulle. Tämä mahdollistaa MPK:n keskittymisen yksilökoulutukseen eli sotilaallisia valmiuksia kehittävään koulutukseen sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen. Koulutusedellytyksiä parantaa myös se, että lain mukaan MPK voi saada käyttöönsä koulutusta varten puolustusvoimien kalustoa ml. aseet. Ammunnat PV:n aseilla tapahtuvat ainoastaan PV:n johtamassa koulutuksessa.

Uutena tehtävänä on tutustumiskoulutus. Sen tavoitteena on perehdyttää yli 16-vuotiaita nuoria varusmiespalveluksen sisältöön ja järjestelyihin. Tutustuminen toteutetaan yhteistyössä joukko-osastojen, MPK:n maanpuolustuspiirien ja oppilaitosten välillä.

Erittäin odotettuja ovat myös uuden lain mukanaan tuomat lisäresurssit – henkilöstö ja rahat. Puolustusvoimat ovat kohdistamassa n. 2,7 milj € lisää eli yhteensä noin 4 milj € vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Näitä varoja käytetään erityisesti paikallispuolustusjoukkojen kouluttamiseen.

MPK on saamassa lisärahoitusta noin 3,8 milj € eli yhteensä noin 5,6 milj € vapaaehtoiseen koulutukseen. Varoilla palkataan lisähenkilöstöä ja pyritään alentamaan kurssimaksuja. Jokaiseen piiriin palkataan valmiuspäällikkö, jonka tehtävänä on koordinoida PV:n ja MPK:n toimintaa.

Toivottavasti em. resurssit osoitetaan täysimääräisenä LOSMPP:n mukaiseen toimintaan.

Pum, pum, pum, pyssyt paukkuvat ja haulikot haukkuvat, juu

Ampuma-aselakiin sisältyvä kansallisen puolustuksen poikkeus tekee MPK:lle mahdolliseksi hankkia ja antaa koulutusta aseilla, jotka vastaavat ominaisuuksiltaan Puolustusvoimien käytössä olevia aseita. MPK:n ampumakoulutuksesta annetaan valtioneuvoston asetus, jossa säädetään sotilaallisia valmiuksia palvelevan (SOTVA) koulutuksen ammunnoista, jotka perustuvat Puolustusvoimien ampumaohjelmistoon.

Tämän lisäksi MPK voi jatkaa entiseen tapaan esim. SRA-ammuntojen järjestämistä VARTU-koulutuksena.

Maanpuolustajien kannalta hyvää on myös reservissä tapahtuvan ampumaharjoittelun hyväksyminen aseluvan perusteeksi.

On meillä SOTVA:t ja VARTU:t ja TUTU:t, juu.

Uuden lain vaikutukset toimintaan ovat herättäneet tunteita. Rohkenen kuitenkin sanoa, että uusi laki ei tuo juuri muutoksia vapaaehtoisten toimijoiden tai koulutukseen osallistujien kannalta. Ensi vuonnakin tulee kutsuja vapaaehtoisiin harjoituksiin ja MPK:n kurssitarjonta laajenee.

Vapaaehtoisia reserviläisiä tarvitaan nykyisellä tavalla ensi vuonna MPK:n kurssien johto-, koulutus- ja tukitehtäviin. Samoin osallistuminen kursseille on mahdollista nykyiseen tapaan ja mikäli rahoitus on esityksen mukainen, niin kurssien hinnat laskevat.

Puolustusvoimat tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa reserviläisiä johto-, kouluttaja- ja tukitehtävissä kuten ennenkin. Tulevaisuudessa henkilöstön käyttöä PV:n ja MPK: välillä koordinoi valmiuspäällikkö. Tätä koordinaatiota tehdään Lounais-Suomessa jo tällä hetkellä. Maanpuolustuspiirin yhteistyö Porin prikaatin ja 2.Logistiikkarykmentin kanssa on jatkuvaa ja saumatonta.

Voimaan tullessaan uusi laki tuo kieltämättä muutoksia. Tavoitteeni on kuitenkin, että vaadittava työ tehdään piirin palkatun henkilöstön voimin. Muutokset vapaaehtoisille toimijoille ja kurssilaisille minimoidaan.

Petri Kosonen

Lounais-Suomen Maanpuolustuspiiri

Piiripäällikkö