Päätoimittajan palsta

Kirjoitin helmikuun Parivartion pääkirjoituksessa: ”Eduskunnassa on käsitelty viime vuoden lokakuusta alkaen eli pian puoli vuotta hallituksen esitys (HE 179/2018vp) eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta. Valmista ei näytä tulevan. Lakiesitystä on valmisteltu ministeriöissä eduskuntakäsittelyyn viime vuoden toukokuusta lähtien. Nykyisen eduskunnan istuntokausi päättyy viikolla 11. Vielä olisi aikaa kolmisen viikkoa hoitaa aiemmin mainitut lait täytäntöön. Valistunut arvio näyttää kuitenkin siltä, että asian hoitaminen jää seuraavalle eduskuntakaudelle. Jos näin käy asiat valmistuvat aikaisintaan tämän vuoden syksyn aikana. Toivottavasti olen katsonut kristallipallostani asian väärin.”

Katsoin omaa kristallipalloani väärin. Eduskunta hyväksyi 7.3.2019 vapaaehtoisen maanpuolustuksen lakipaketin, jonka tarkoituksena on kehittää vapaaehtoista maanpuolustusta ja vahvistaa sen asemaa paikallispuolustuksessa. Vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen antaminen siirtyy Puolustusvoimien tehtäväksi. Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään organisaationa, joka antaa poikkeusolojen osaamista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.  Sen tehtävänä on myös varusmiespalvelukseen liittyvän tutustumistoiminnan järjestäminen. Esityksessä muutetaan vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettua lakia, ampuma-aselakia (eduskunta hyväksyi lain 19.3.2019), työturvallisuuslakia ja rikoslakia. Tasavallan presidentti on hyväksynyt lait.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuksesta kehitetään nousujohteinen kokonaisuus, joka tukee Puolustusvoimien sotilaallista koulutusta. Vapaaehtoisille reserviläisille tarjotaan jatkossa aiempaa parempi mahdollisuus opetella yksittäisen sotilaan perustaitoja ja hankkia uutta osaamista, joka voi johtaa poikkeusolojen eri tehtäviin Puolustusvoimien joukoissa. Vapaaehtoisten osaamista ja aktiivisuutta hyödynnetään aiempaa enemmän Puolustusvoimien antaman koulutuksen tukemisessa. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen uudeksi tehtäväksi säädetään asepalvelusta suorittamattomille yli 16 vuotta täyttäneille suunnatun varusmiespalvelukseen liittyvän tutustumistoiminnan järjestäminen. Täysi-ikäisille naisille, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta, kehitetään mahdollisuutta tutustua varusmiespalveluksessa annettavaan koulutukseen.

Lakien lisäksi tullaan antamaan asetukset. Asetukset tarkentavat lakia, mutta eivät muuta sen sisältöä. Kunhan asetukset ja viranomaisten antamat täydentävät ohjeet saadaan valmiiksi, tiedämme miten asiat tulevat jatkossa olemaan.

Maavoiminen komentaja kenraaliluutnaatti Petri Hulkko on esittänyt huolestumisensa nuorten miesten selviytymisestä varusmiespalveluksesta puhuessaan Mikkelissä muutama viikko sitten. Ikäluokasta nykyisin selviää palveluksen läpi noin 70 %. Luku oli vielä neljä vuosikymmentä sitten yli 90 %. Hän totesi muun muassa. Toisaalta maavoimien komentaja kuitenkin toteaa myös: ”Koulutettavien määrä riittää täyttämään puolustusvoimien sodan ajan miesvahvuuden. Muutos kuitenkin vaarantaa armeijan aseman miesten koko ikäluokkaa yhdistävänä sukupolvikokemuksena. – Minulle on tasa-arvokysymys, että mahdollisimman moni suomalainen nuori mies saa armeijassa tilaisuuden hyviin kokemuksiin. Monelle se voi olla jopa viimeinen mahdollisuus saada otetta elämään.” Tässä olisi varmaakin yksi keino nuorten miesten syrjäytymisen vähentämiseen?

Lehden ilmestyessä on eduskuntavaalit käyty. Toivon, että jokainen hoiti kansalaisvelvollisuutensa eli kävi äänestämässä.

Myös pääsiäinen on jäänyt taakse. Toivottavasti jokaisella oli aikaa rauhoittumiseen ja voimien keräämiseen.

Toivotan jokaiselle miellyttävää kevään jatkoa ja poutaisia hetkiä kesään!

Erkki Lehmus

Parivartio, päätoimittaja