Paikallispuolustusharjoitus 1/19

PAPU 1/19, Uusikaupunki 19, Talvitammi 19, loppusota 2/18; rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vakka-Suomen alueella pidettiin 4. – 8.3.2019 paikallispuolustusharjoitus (PAPU), joka toi taas sotilaat kansan pariin pois metsistä. Edellä kuvattu nimiviidakko viittaa siihen, että harjoituksella oli useita tavoitteita. Uusikaupunki 19 -nimellä tarkoitettiin harjoituskokonaisuutta, jossa sotilaat toteuttivat harjoitteita yhdessä muiden viranomaisten ja Uudenkaupungin toimijoiden kanssa. Talvitammi 19 -nimi viittaa viikon aikana toteutettuihin harjoitteisiin, jossa testattiin paikallisjoukon poikkeusolojen suunnitelmia. Ja loppusodalla tarkoitettiin harjoitukseen osallistuneita sotilaspoliisijoukkoja, joiden viimeinen varusmiespalveluksen aikainen harjoitus ennen reserviin siirtymistä oli kyseessä. Harjoitukseen osallistui kaiken kaikkiaan vajaat 600 varusmiestä, reserviläistä ja ammattisotilasta sekä useita kymmeniä muiden viranomaisten ja toimijoiden edustajia. Reserviläisiä harjoitukseen osallistui noin 170. Harjoitus oli osa Maavoimien paikallispuolustusharjoitusten kokonaisuutta, joita pidettiin 25.2. – 8.3.2019 välisenä aikana kaikkiaan kuusi kappaletta eri puolilla maata. Tämä Porin prikaatin johtama harjoitus oli henkilöstövahvuudeltaan suurin näistä harjoituksista.

Harjoituksen päämääränä oli kansainvälisen avun antamiseen liittyvien sotilaallisten tehtävien harjoittelu yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa, yhteisen tilannekuvan muodostaminen ja jakaminen eri viran-omaisten välillä, toiminta moniviranomaistilanteissa; johtaminen, tiedonvaihto ja raportointi, henkilöstön harjaannuttaminen, varusmiesten ja reserviläisten kouluttaminen paikallispuolustustehtävissä sekä maanpuolustustahdon ja -kyvyn ylläpito Varsinais-Suomen maakunnassa. Lisäksi harjoiteltiin henkilöiden, kuljetusten ja kohteiden suojausta sekä perussotilaallisia suoritteita. Yhtenä yksittäisenä harjoituskohteena oli paikallisjoukon viestintä, joka toi harjoitukselle poikkeuksellista näkyvyyttä eri media-alustoilla sekä keskiviikkona Uudenkaupungin torilla pidetyn media-/yleisötapahtuman kautta.

Sotilaat saapuivat Uudenkaupungin alueelle maanantaina illansuussa perustaen omat tukikohtansa sataman ja kaupungintalon alueille aloittaen välittömästi perustehtäviensä eli kohteiden suojauksen ja aluevalvonnan toteuttamisen. Illan ja yön aikana valmisteltiin ensimmäisen moniviranomaisyhteisharjoitteen toteuttaminen, joka oli tiistaina toteutettu vaarallisen aineen ja henkilöiden haltuunotto yhdessä poliisin pelastuslaitoksen, tullin ja säteilyturvakeskuksen henkilöstön kanssa. Keskiviikon viranomaisyhteistyön teemana oli vaarallisen henkilön kiinniottaminen yhdessä poliisin kanssa torin yleisötapahtumaan liittyen. Samaan aikaan harjoiteltiin virka-apuna tehtävää kohteen etsintää ja kiinniottoja entisen päiväkodin alueella. Torstain teemana oli toiminta erikoisoperaattoreita vastaan yhdessä Länsi-Suomen Merivartioston henkilöstön kanssa. Tällöin toimittiin usealla eri kohteella merivartioston yleisjohtajan johdossa. Perjantaiaamuna toteutettiin vielä sotilaallinen operaatio, jonka tarkoituksena oli erikoisoperaattoreiden tukikohdan haltuunotto, etsintä ja kohdehenkilöiden kiinniottaminen. Näiden päivittäisten pääteemojen lisäksi toteutettiin kokoajan niin sanottuja kehysoperaatioita eli suojattiin omaan toimintaa ja käskettyjä kohteita, suojattiin henkilöitä ja kuljetuksia sekä valvottiin ja partioitiin toiminta-alueella päämääränä lipun näyttö alueen kansalaisille.

Harjoitus osoitti, että varusmiesten ja reserviläisten ammattitaito on erittäin korkealla tasolla. Kaikki harjoitteet olivat tasoltaan vaativia edellyttäen sekä yksittäiseltä sotilaalta että johtajilta paljon. Erityisesti viranomaisyhteistyötehtävät vaativat johtajilta runsaasti johtamista ja yhteensovittamista kaikilla tasoilla. Maalitoiminta oli hyvin suunniteltu ja toteutettu asettaen toimivat joukot ja johtajat hyvin realistisiin tilanteisiin. Viranomaisyhteistyön osalta merkittävin oppi oli yhteisten termien ja käsitteiden käyttö. Samalla käsitteellä voi olla vivahde-eroja eri viranomaisilla ja siksi jokainen yhteisoperaatio on suunniteltava ja valmisteltava yhdessä, jotta tehtävän toteuttamisen aikana ei tule toimintaa vaarantavia ymmärrysvirheitä. Viranomaisyhteistyössä korostuu myös johtavan viranomaisen rooli ja käytössä olevat toimivaltuudet, joista tässä harjoituksessa saatiin runsaasti hyvää kokemusta.

Harjoituksessa toteutettiin myös poikkeuksellisen laaja-alaista operatiivista viestintää. Tässä harjoituksessa paikallisjoukon viestintää vietiin uudelle tasolle tavoitteena viestinnän kattavuus erityisesti sosiaalisessa mediassa. Siksi harjoituksessa oli mukana radiopersoona ja media-alan ammattilainen, kersantti (RES) Aki Linnanahde. Hänen aktiivisella toiminnalla harjoitus saavutti laajaa huomiota sosiaalisessa mediassa ja myös valtakunnan tasolla hänen radioraporteillaan. Paikallisjoukkomme viestintäryhmä sai harjoituksessa hyvää kokemusta, jonka avulla voimme jatkaa valtakunnan kärkiosaajina paikallisjoukkojen viestinnässä.

 

Kuva: Kaksi TV:stä tuttua! Kers. Aki Linnanahde esittellee sotakoira Pasia (Pasi Naissotilaat TV-sarjassa tuttu ja AL:n kaikki tietävätkin;D)

Kokonaisuutena harjoitus oli todellinen menestys. Myös kansalaisilta saatu palaute eri median alustoilla ja henkilökohtaisilla tapaamisilla tukee tätä johtopäätöstä. Joukkojen suorituskyky ja kyky yhteistoimintaan eri viranomaisten sekä muiden toimijoiden kanssa oli korkeatasoista lisäten varmasti kansalaisten uskoa ja luottamusta kokonaisturvallisuuden toteutumiseen Vakka-Suomen alueella. Haluankin toimivan joukon komentajana lausua lämpimät kiitokset kaikille harjoitukseen osallistuneille toimiville joukoille, viranomaiskumppaneille, Uudenkaupungin yhteistyökumppaneille, harjoituksen valmistelijoille ja toteuttajille sekä kouluttajille. Lisäksi haluan kiittää Vakka-Suomen alueen kansalaisia myönteisestä suhtautumisesta harjoitukseen ja tuestanne harjoitusviikon aikana. Ollos’ huoleton, poikas’ ja tyttös’ valvell on.

Paikallispataljoonan komentaja

Joni Lindeman

Everstiluutnantti