Lippueamiraali

Merivoimien komentaja

Syntymäaika ja -paikka:  20.10.1964 Alajärvi

Perhesuhteet:

  • Puoliso: Irja-Liisa Harju
  • Lapset: Jenni, Iida, Matias

Sotilaskoulutus

  • Varusmiespalvelus 1984 – 85, Kadettikoulu 1987-90, Kapteenikurssi 1994, Esiupseerikurssi 1997-98, Yleisesikuntaupseerikurssi 1998-99, Maanpuolustuskorkeakoulu, Kasvatustieteen opintoja, Helsingin yliopisto 1998-99, Ylimmän johdon kurssi 2004, Monikansallisen, puolustushaarojen yhteisen, taisteluosaston kurssi, Tiedustelukurssi 2010, Ylimmän johdon kurssin operaatiot 2016

Ura

  • Varusmiespalvelus, Vaasan Rannikkopatteristo1984 – 85, Joukkueenjohtaja, Vaasan Rannikkopatteristo 1990 – 91, Opettaja, Rannikkotykistökoulu 1991- 97, Operaatiopäällikkö, Kotkan Rannikkoalue 1999-2002, Operaatiokeskuksen apulaispäällikkö, Pääesikunta / J3 2002- 05, Yhteysupseeri, CCC USCENTCOM, USA 2004, Osastoesiupseeri, Operatiivinen osasto, Merivoimien esikunta 2005-06, Suunnittelupäällikkö (strategia), Operatiivinen osasto, Merivoimien esikunta 2006-08, Esikuntaupseeri, J5 (Suunnitteluosasto), Defence Command 2008- 09, Esikuntaupseeri, Puolustusministeriö 2009-11, Suomenlinnan rannikkorykmentin komentaja 2011-2013, Operaatiokeskuksen päällikkö, 2013-2015, Apulaiskomentaja, Läntinen prikaati (Sector West), UNIFIL 2015, Operatiivisen osaston päällikkö, Merivoimat, Merivoimien operaatiopäällikkö 1.8. 2016, Merivoimien komentaja 2019

Ylennykset

  • Lippueamiraali 2018, Kommodori 2015, Komentaja 2007, Komentajakapteeni 1999, Kapteeni 1995, Yliluutnantti 1991, Luutnantti 1990, Vänrikki 1986

Kunniamerkit

  • Suomen Leijonan 1. luokan komentajamerkki, Sotilasansiomitali, Maanpuolustusmitali, Rannikkotykistösäätiöiden risti, Yhdistyneiden kansakuntien mitali