Aika herätä kevääseen

Toimintavuosi on taas pyörähtänyt vauhdilla käyntiin. Nyt onkin tärkeää, että saadaan kaikki yhdistyksen jäsenet mukaan toimimaan. Yhdessä tekemällä ja toinen toistaan kannustamalla saadaan aktivoitua lisää toimijoita mukaan. Jokaisen yhdistyksen tavoite tulisikin olla tekemisissään entistä aktiivisempi ja tehdään toimintaansa entistä enemmän näkyvämmäksi maakunnassa. Varmasti me kaikki haluamme, että meidän toimintamme näyttäytyy eturivissä, kun toimintaa tarkastellaan valtakunnallisesti. Nyt on aika iskeä kunnolla! 

Alkuvuodesta näytti, että talvesta tulisi oikein hyvä vanhanajan talvi, ja saisimme pitkästä aikaa pitää kaikki piirien talven mestaruuskilpailut hyvissä olosuhteissa. Tilanne on kuitenkin toinen, sillä viikkokausia kestänyt lämmin ja vesisateinen kausi on vienyt hanget ja nietokset lähes kokonaan.  Ainakin rantamailla ja muuallakin Varsinais-Suomessa lumen syvyys on pienentynyt paljon. Toivotaan, että talvi saa kuitenkin hieman otetta ja saamme pidettyä kaikki suunnitellut talven kilpailut.

Eduskunnassa on käsitelty viime vuoden lokakuusta alkaen eli pian puoli vuotta hallituksen esitys (HE 179/2018vp) eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta. Valmista ei näytä tulevan. Lakiesitystä on valmisteltu ministeriöissä eduskuntakäsittelyyn viime vuoden toukokuusta lähtien. Nykyisen eduskunnan istuntokausi päättyy viikolla 11. Vielä olisi aikaa kolmisen viikkoa hoitaa aiemmin mainitut lait täytäntöön. Valistunut arvio näyttää kuitenkin siltä, että asian hoitaminen jää seuraavalle eduskuntakaudelle. Jos näin käy asiat valmistuvat aikaisintaan tämän vuoden syksyn aikana. Toivottavasti olen katsonut kristallipallostani asian väärin.

Uusimmassa Reserviläinen – lehdessä (sivut 10 – 11) oli Reserviläisliiton tiedottaja Olli Alhon ja Reserviupseeriliiton järjestösihteeri Susanna Takamaan kirjoitus ”10 syytä kuulua reserviläisjärjestöihin”. Kannattanee luetuttaa juttu ystäväpiirin niille henkilöille, jotka eivät vielä ole oivaltaneet liittyä reserviläisjärjestöihin. Juttua kannattaa myös hyödyntää tulevissa rekrytointitapahtumissa.

Kevään ja kesän tarkeitä tapahtumia ovat Nuku Rauhassa 24. – 25.5. Turun Varvintorilla, Okra messut 3. – 6.7. Oripäässä ja Turun Messut 23. – 25.8. Toivottavasti moni ehtii olemaan tapahtumissa mukana esittelijöinä ja muina toimijoina. Palaan asiaan lähempänä tapahtumien ajankohtia.

Huhtikuun Parivartio ilmestyy heti pääsiäisen jälkeen. Lehti pitää olla taitettuna 17.4. Joten aineistot pitää olla päätoimittajalla (vsres@co.inet.fi) ja toimituspäälliköllä (parivartio@gmail.com) viimeistään 28.3. kuluessa. Toivon, että mahdollisimman moni yhdistys tekee jutun omasta toiminnastaan ja erityisesti teemaan ”Ampumatoiminta” liittyen. Kiitokset jo etukäteen toivottavasti oikein monelle aktiiviselle yhdistykselle.

Erkki Lehmus, päätoimittaja