Reserviläisviestintä on sisäistä viestintää

Asevelvolliset muodostavat Puolustusvoimat. Sodanajan kokoonpanosta vain muutama prosentti on Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa. Samoin varusmiehet muodostavat Puolustusvoimien rauhanajan suurimman henkilöstöryhmän. On siis perusteltua ajatella, että asevelvollisuusviestintä on sisäistä viestintää. Pääosa reserviläisille

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja maanpuolustus à la MTS

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS on pysyvä parlamentaarinen komitea, jonka valtioneuvosto asettaa eduskuntavaalikaudeksi. Parlamentaarisuus ilmenee MTS:ssa niin, että suurin osa sen jäsenistä on eduskuntapuolueiden esittämiä. Valtioneuvosto asetti 22.8.2019 nykyisen suunnittelukunnan 1.9.2019 alkaen

Uudet valmiuspäälliköt ovat aloittaneet tehtävissä

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK) aloitti vuoden alusta 14 uutta valmiuspäällikköä. Valmiuspäällikön kolme keskeisintä tehtävää ovat koulutus, vapaaehtoisten rekrytointi sekä valmius- ja turvallisuussuunnittelu. Tehtävät jakautuvat siten, että noin puolet ajasta menee koulutukseen, kolmasosa